Logo - Villa Viktoria
Logo - Villa Viktoria - pokoje i apartamenty nad morzem
burger icon - Villa Viktoria - pokoje i apartamenty nad morzem
BOOK NOW AT THE SEA APARTMENT

Privacy policy

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 

• Administratorem pozyskiwanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe – jest Pokoje Gościnne Viktoria, Kamil Lipski, 80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 84, z którą we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: biuro@villaviktoria.pl

 

• Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie (obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności) – w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).

 

• Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.

 

• Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/karnoprawnym).

 

• Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez jedną ze stron.

 

• Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie swojego wniosku na adres biuro@villaviktoria.pl –udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie.

 

• Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.

WE ARE HERE

Find time for the day when you take each breath consciously.
We are waiting for you at the Baltic Sea.

 

ul. Boguckiego 84
80-690 Gdańsk (Świbno)
Wyspa Sobieszewska

    Newsletter
    newsletter - Villa Viktoria - pokoje i apartamenty nad morzem
    Up arrow - Villa Viktoria - pokoje i apartamenty nad morzem